Politica de Confidențialitate

valabil din: 04/20/2007

Acordul utilizatorului cu Zol.md

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE ȘI CONTRACT DE UTILIZATOR


Utilizarea site-ului

Site-ul ZoL.md vă permite să vizualizați și să descărcați materialele acestui site numai pentru uz personal, necomercial, cu condiția să păstrați toate informațiile privind drepturile de autor și alte informații despre dreptul de proprietate asupra materialelor sursă și a oricăror copii ale acestora. Este interzisă modificarea materialelor acestui site, precum și distribuirea sau afișarea acestora în orice mod sau utilizarea acestora în orice alt mod în scopuri publice sau comerciale. Orice utilizare a acestor materiale pe alte site-uri sau pe rețele de calculatoare este interzisă.

1. CONCEPTE APLICABILE

1.1. În acești Termeni și Condiții Generale și Contracte se utilizează următorii termeni:
1.1.1. ZoL.md – ZoL Grup, număr de înregistrare IDNO: 1007600013280, adresa: Chișinău, Moldova, E-mail: info@zol.md
1.1.2. Sistemul – sistemul de comandare și administrare a serviciilor, accesibil prin intermediul site-ului ZoL.md cu codurile de autorizare corespunzătoare.
1.1.3. Utilizatorul este proprietarul unui cont de utilizator în sistemul ZoL.md, persoană fizică sau juridică care are acordul de a utiliza sistemul. Acord de utilizare – un acord pe baza căruia utilizatorul primește dreptul și posibilitatea de a utiliza sistemul.
1.1.4. Client – persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract de utilizare a serviciilor.
1.1.5. Acord – orice acord (inclusiv Acordul de Utilizare, Contractul de Servicii) pentru utilizarea serviciilor ZoL.md încheiate între Client și ZoL.md
1.1.6. Party – Client sau ZoL.md / Părți – Client și ZoL.md împreună / dacă vorbim despre Utilizator, ZoL.md și Utilizatorul sunt considerate Părți.
1.1.7. Serviciu – orice serviciu oferit de ZoL.md, inclusiv serviciul de servere și Serviciul de domenii.
1.1.8. Termeni generali de serviciu – termenii generali ai tipului de serviciu relevant.
1.1.9. Condiții speciale ale serviciului – condiții speciale ale serviciului respectiv.
1.1.10. Acord de servicii – Acord de furnizare a unui serviciu specific ZoL.md, incl. condițiile generale ale acestui tip de serviciu (serviciul de servere, serviciul de domeniu) și condițiile speciale ale serviciului.
1.1.11. Serviciu server – Un serviciu care constă în alocarea unei resurse de server pentru utilizare de către Client împreună cu eventuale servicii suplimentare (adrese de e-mail, utilizarea de software etc.).
1.1.12. Serviciu de domenii – un serviciu care constă în înregistrarea sau medierea înregistrării unui client de nume de domeniu, împreună cu eventuale servicii suplimentare.
1.1.13. Documente de contract – Termeni generali, Termeni de serviciu generali, Listă de prețuri și toate Contractele cu atașamente.
1.1.14. Termeni generali – aceștia sunt termenii generali ai serviciului ZoL.md.
1.1.15. Lista de preturi – un document care stabileste preturile pentru Servicii.
1.2. Nu sunt definite separat termenii sunt utilizați în sensul specificat în actele juridice, în absența sa – în sensul obișnuit.

Înregistrarea pe site

Prin înregistrarea pe site, sunteți de acord să furnizați informații corecte și exacte despre dvs. și despre informațiile dvs. de contact. Ca urmare a înregistrării, veți primi un login și o parolă, pentru securitatea căreia sunteți responsabil. De asemenea, sunteți responsabil pentru toate acțiunile sub numele de utilizator și parola de pe site. În cazul pierderii datelor de înregistrare, sunteți de acord să ne informați despre acest lucru.

2. TERMENI DE ACORD DE UTILIZATOR

2.1. Utilizatorul are dreptul să folosească sistemul ZoL.md, să ordoneze și să utilizeze serviciile prin acesta, încheind acordurile de service corespunzătoare. Dacă este posibil, Clientul are dreptul de a autoriza un alt Utilizator să efectueze administrarea tehnică a Serviciilor, rămânând în același timp responsabil pentru acțiunile Utilizatorului autorizat.
2.2. Utilizatorul intră și încheie personal Contractele și este considerat Client în parte din contractele de servicii încheiate.
2.3. Prin încheierea unui Acord de Utilizator, Utilizatorul este de acord cu Termenii și Condițiile Generale.
2.4. Utilizatorul se obligă să nu mediaze admiterea și să nu permită terților să folosească sistemul ZoL.md, inclusiv. să nu divulge codurile de autorizare emise terților. ZoL.md nu dezvăluie coduri de autorizare emise Utilizatorului unor terțe părți.
2.5. În plus, dispozițiile Termenilor și condițiilor generale privind contractele se aplică acordului de utilizare.

Feedback și comentarii

Adresându-ne sau lăsând comentarii pe site, sunteți responsabil că mesajul nu este ilegal, dăunător, amenințător, calomnios, ofensează moralitatea, încalcă drepturile de autor, promovează ura și / sau discriminarea persoanelor pentru rasă, etnie, sexualitate, conține insulte pentru anumite persoane sau organizații și, în orice alt mod, încalcă legislația actuală a țării. Sunteți de acord că ZoL.md poate șterge oricare dintre mesajele dvs. fără consimțământul dvs. și le puteți utiliza, de asemenea, la discreția dvs. ZoL.md nu este responsabilă pentru nicio informație trimisă de utilizatorii site-ului. Compania își rezervă dreptul de a efectua modificările necesare site-ului, de a înlocui sau de a șterge orice parte a conținutului său și de a restricționa accesul la site în orice moment, la discreția sa. De asemenea, compania își rezervă dreptul de a schimba Politica de confidențialitate în orice moment pentru a îmbunătăți în continuare sistemul împotriva neautorizării accesul la datele personale pe care le furnizați.

3. CONCLUZIA CONTRACTELOR

3.1. Contractele se încheie în formă electronică, iar drepturile și obligațiile lor de încheiere apar între ZoL.md și Client. Ca o excepție, Acordul cu utilizatorul este încheiat între ZoL.md și Utilizator. Acordul de utilizare se încheie printr-un formular afișat pe site-ul ZoL.md. Toate celelalte Contracte sunt încheiate prin Sistem numai după încheierea Contractului de Utilizator.
3.2. ZoL.md încheie acorduri în limbile română, engleză și rusă. Încheierea contractelor în alte limbi este posibilă deoarece în sistem sunt adăugate limbi suplimentare, iar conținutul este tradus în aceste limbi. Atunci când se aplică Contractele, inclusiv atunci când rezolvați litigiile, urmați din textul în limba originală a Acordului de utilizare.
3.3. Încheierea unui Acord de Utilizare este o condiție prealabilă pentru comanda oricărui Serviciu ZoL.md, dar odată cu încheierea unui Acord de Utilizator, nu apare automat o obligație de a comanda Servicii.
3.4. Pentru încheierea Contractului, Clientul trimite un ordin către ZoL.md, care este considerat ca o ofertă. Clientul trimite o ofertă făcând clic pe pictograma „Confirmare comandă” după completarea formularului de comandă. ZoL.md trimite Clientului un e-mail de confirmare privind primirea comenzii. Atunci când comandă Servicii legate de Serviciu, Documentele Contractului sunt afișate pe ecran pentru Client pentru examinare, Clientul se angajează să se familiarizeze cu aceștia și, prin prezentarea comenzii, să fie de acord cu acestea. Contractul este considerat încheiat din momentul în care ZoL.md a acceptat oferta prin trimiterea unui mesaj corespunzător la adresa de e-mail a Clientului. La încheierea unui acord de utilizator, mesajul este trimis la adresa de e-mail a utilizatorului.
3.5. ZoL.md își dă acordul pentru ofertă sau o refuză în cel mult paisprezece (14) zile calendaristice, cu excepția cazului în care condițiile generale sau speciale ale Serviciului prevăd altfel.
3.6. ZoL.md trimite consimțământul sau refuzul propunerii în mesajul corespunzător la adresa de e-mail a celeilalte părți. La încheierea unui Acord de Utilizator, utilizatorul primește codurile de autorizare necesare pentru utilizarea sistemului ZoL.md.
3.7. ZoL.md are dreptul de a refuza să încheie orice acord în cazurile în care Clientul a încălcat termenii de utilizare a serviciilor oferite de ZoL.md sau terțe părți (inclusiv obligația de plată) sau bunele tradiții de utilizare a Internetului sau din alte motive întemeiate pentru ZoL.md. ZoL.md se angajează să informeze Clientul cu privire la refuzul ofertei prin trimiterea unui mesaj corespunzător într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de paisprezece (14) zile calendaristice de la primirea ofertei.
3.8. Clientul, care este consumator, are dreptul să se retragă din Contracte în termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la data încheierii Contractului, depunând o cerere în scris la ZoL.md. Plecând de la contract, consumatorul recompensează ZoL.md pentru costurile asociate cu oferta Serviciilor (inclusiv costurile de decontare). Partea plății efectuate de consumator, care depășește cheltuielile, revine.

4. CONFIRMAREA PĂRȚILOR ÎN CONCLUZIA CONTRACTELOR

4.1. Părțile își confirmă reciproc că:
4.1.1. Sunt capabile și viabile din punct de vedere juridic, nu au fost inițiate proceduri de faliment împotriva acestora și nu a fost prezentat niciun avertisment privind falimentul. În ceea ce privește persoana juridică de partid, nu a fost luată nicio decizie privind rezilierea.
4.1.2. Pentru încheierea și executarea acordului, există tot consimțământul și autoritatea necesară pentru funcționarea acestuia, iar aceasta nu duce la nerespectarea de către partea a obligației care decurge dintr-un act juridic sau administrativ, printr-o hotărâre judecătorească sau prin orice raport juridic.
4.1.3. Ei au mijloacele și abilitățile necesare pentru a-și îndeplini obligațiile care decurg din contracte.
4.2. Părțile vor informa imediat cealaltă parte cu privire la modificările circumstanțelor specificate în paragraf.
4.3. Clientul și Utilizatorul confirmă că:
4.3.1. înainte de a intra în acord, a luat cunoștință de toate condițiile acordului (inclusiv condițiile generale și speciale ale serviciului, condițiile generale și lista de prețuri), ele sunt înțeles clar de acesta și este conștient de drepturile și obligațiile care decurg din acord.
4.4. Se consideră că aceste confirmări sunt furnizate la încheierea tuturor Contractelor (inclusiv Acordul de Utilizare și Contractele de Servicii ulterioare).

5. SISTEMUL DE DOCUMENT DE ACORDARE

5.1. Termenii și condițiile generale se aplică tuturor Contractelor.
5.2. Pentru tipurile de Servicii (Serviciu de Domeniu, Servicii de Server etc.) există condiții generale separate care se aplică tuturor Serviciilor (inclusiv Servicii combinate, dintre care Serviciul corespondent este parte). Un serviciu specific are condiții speciale suplimentare ale Serviciului, care stabilesc diferențe în raport cu condițiile generale ale serviciului corespunzător. Condițiile generale și speciale ale Serviciului sunt o anexă integrală la acordul de servicii relevant.
5.3. Un anumit serviciu are parametri tehnici (de exemplu, pentru un serviciu de servere, numărul de resurse comandate), care sunt stabilite atunci când comandă un anumit serviciu și care fac parte din acordul de servicii corespunzător.
5.4. Documentele contractuale ale tuturor contractelor încheiate de Client și parametrii tehnici ai Serviciilor sunt disponibili în sistemul ZoL.md.
5.5. Atunci când execută și interpretează un anumit Contract, acestea pleacă de la documentele Tratatului în ansamblu. În cazul unui conflict, Documentele Contractului au următoarea prioritate:
5.5.1. Se stabilesc termeni separat între părți.
5.5.2. Parametrii tehnici ai serviciului.
5.5.3. Lista de preturi.
5.5.4. Condiții speciale ale contractului de servicii.
5.5.5. Termenii și condițiile generale ale contractului de servicii.
5.5.6. Termeni și condiții generale și acord de utilizare.
5.6. Înțelegând la încheierea oricărui acord cu orice document al acordului, se consideră că utilizatorul / clientul este de acord cu documentul de acord relevant și cu încheierea altor acorduri la care se aplică documentul de acord relevant.

6. PROVIZIUNEA, SCHIMBAREA ȘI SUSPENDAREA SERVICIILOR

6.1. ZoL.md oferă servicii în format electronic. Comandarea, administrarea și utilizarea Serviciilor implică faptul că părțile au o conexiune la Internet. ZoL.md nu oferă conexiuni la Internet.
6.2. La rîndul său, ZoL.md este în mod rezonabil necesar, asigurând fiabilitatea Serviciilor, însă, pe baza naturii Serviciilor, întreruperile nu pot fi complet eliminate. Clientul informează imediat ZoL.md despre problemele apărute în timpul utilizării Serviciului. În acest caz, Clientul își indică numele, descrierea problemei și alte circumstanțe pe care le consideră esențiale.
6.3. ZoL.md oferă pentru serviciile sale suport pentru utilizatori în diferite volume și formulare, care sunt descrise în condițiile generale și speciale ale unui anumit serviciu. Suportul pentru utilizatori este oferit în zilele lucrătoare în intervalul 09.00-18.00 în calendarul și ora locală.
6.4. Clientul este îndreptățit să utilizeze Serviciul în conformitate cu dorințele și nevoile acestuia, dar pe baza scopului său. Clientul se obligă să utilizeze Serviciile în conformitate cu actele juridice (inclusiv cu dreptul de proprietate intelectuală) și cu tradițiile bune.
6.5. ZoL.md nu verifică activitățile Clientului atunci când utilizează Serviciile în ceea ce privește respectarea legilor aplicabile. ZoL.md are dreptul să suspende furnizarea Serviciului Clientului în cazul în care au fost primite informații privind Clientul că el încalcă drepturile terților atunci când utilizează Serviciul. În cazul unei dispute privind existența unei încălcări, ZoL.md are dreptul să suspende furnizarea Serviciului până la soluționarea finală a litigiului dintre Client și o terță parte.
6.6. ZoL.md dorește să-și păstreze serviciile la un nivel modern și competitiv. ZoL.md are dreptul de a modifica principiile de utilizare a Serviciilor, inclusiv software-ul utilizat pentru furnizarea Serviciului, după ce a notificat Clientul în avans. În plus, necesitatea se poate datora schimbărilor în legislație, dezvoltare tehnologică și probleme de securitate.
6.7. ZoL.md are dreptul să suspende furnizarea Serviciului Clientului dacă Clientul nu a plătit factura până la termenul indicat în factură.
6.8. ZoL.md are dreptul să suspende furnizarea Serviciului în cazul în care Clientul încalcă orice Acord.
6.9. ZoL.md are dreptul să limiteze sau să suspende furnizarea Serviciului dacă, din cauza unor circumstanțe care nu sunt controlate de acesta (de exemplu, un atac de Internet împotriva Clientului), furnizarea de servicii către alți clienți ZoL.md este afectată semnificativ și dacă acest efect nu poate fi eliminat de către Client mai puțin împovărătoare.

Act de renunțare

Materialele și serviciile acestui site sunt furnizate fără garanții de orice natură. ZoL.md nu garantează exactitatea și caracterul complet al materialelor, programelor și serviciilor furnizate pe acest site. ZoL.md poate modifica în orice moment, fără notificare, materialele și serviciile furnizate pe acest site, precum și produsele și prețurile menționate în acesta. În caz de depreciere a materialelor și serviciilor de pe acest site, ZoL.md nu se angajează să le actualizeze. ZoL.md nu este în nici un caz răspunzătoare pentru niciun fel de daune (inclusiv, dar fără a se limita la, daune cauzate de pierderea profitului, de date sau de întreruperea activității de afaceri) generate de utilizarea, incapacitatea de a folosi sau de rezultatele utilizării acestui site.

7. PLĂȚI PENTRU SERVICII. CALCULE. SCHIMBAREA PRETULUI

7.1. Clientul se obligă să plătească pentru serviciile comandate în cazul în care Serviciul nu este gratuit. Suma plății se reflectă în lista de prețuri. Costul serviciilor combinate este suma prețurilor părților serviciilor, cu excepția cazului în care lista de prețuri specifică altfel.
7.2. Prețurile indicate în lista de prețuri conțin TVA pentru suma curentă, nu se aplică alte taxe și costuri suplimentare. Obligația Clientului de a plăti Serviciile provine din ordinul serviciului respectiv. Obligația de plată nu depinde de faptul dacă Clientul utilizează sau nu serviciul respectiv. Suma plății poate depinde de volumul de consum al Serviciului.
7.3. Clientul se obligă să plătească ZoL.md serviciul corespunzător în conformitate cu lista de prețuri a serviciului specific, disponibilă pe site-ul ZoL.md. Plata se face sub formă de plată în avans. La rezilierea contractului la inițiativa ZoL.md sau ca urmare a încălcării de către ZoL.md, Clientul are dreptul de a restitui în valoarea părții care acoperă perioada de după terminarea Contractului de servicii. Costul rambursării (inclusiv costul transferului) va fi suportat de Client.
7.4. Plata se poate face prin transfer bancar, precum și prin alte mijloace oferite în sistemul ZoL.md. În cazul în care Clientul are credit suficient (plata în avans) în ZoL.md, sumele plătibile de Client sunt acoperite de acesta. În cazul plății prin transfer bancar, contul Clientului este considerat plătit atunci când intră pe contul ZoL.md, în alte cazuri în care ZoL.md are furnizori de servicii terțe prin care se efectuează plata – informații exacte privind primirea banilor.
7.5. Facturile sunt trimise Clientului prin e-mail și sunt de asemenea disponibile în sistemul ZoL.md.
7.6. Clientul se obligă să informeze imediat ZoL.md dacă contul este incorect. Întârzierea sau pierderea contului etc. nu eliberează Clientul de obligația de a plăti Serviciul în timp util.
7.7. Clientul se obligă să plătească onorariul ZoL.md în timp util, în conformitate cu condițiile indicate în factura transmisă de ZoL.md. În cazul întârzierii plății facturii, ZoL.md are dreptul de a solicita Clientului o amendă în cuantum de 0,5% din suma neachitată în ziua care precedă plata integrală a sumei datorate.
7.8. Întreruperile în furnizarea Serviciului nu scutesc Clientul de obligația de a plăti Serviciul, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel.
7.9. Cheltuielile legate de recuperarea sumelor neplătite la timp sunt suportate de Client.
7.10. ZoL.md are dreptul de a schimba lista de prețuri a serviciilor. ZoL.md informează Clientul cu privire la creșterea prețului Serviciului pe care îl utilizează cel puțin treizeci (30) de zile calendaristice.

8. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

8.1. Clientul și Utilizatorul sunt răspunzători pentru daunele cauzate de încălcarea obligațiilor care decurg din Contracte, inclusiv daune cauzate de o terță parte care a folosit Serviciul sau sistemul ZoL.md în locul Clientului sau Utilizatorului.
8.2. În cazul în care, ca urmare a acțiunilor ilegale ale Clientului sau ale Utilizatorului (inclusiv neîndeplinirea obligațiilor față de terța parte), revendicările părții terțe se îndreaptă spre ZoL.md, atunci Clientul sau Utilizatorul vor da despăgubiri pentru orice daune apărute în legătură cu aceasta.
8.3. ZoL.md este răspunzătoare pentru daunele materiale imediate cauzate Clientului prin încălcarea obligațiilor care decurg din Contracte. Premisa pentru răspunderea ZoL.md este intenția sau neglijența gravă a ZoL.md. Răspunderea din partea ZoL.md este limitată în funcție de condițiile generale și speciale ale serviciului specific, cu excepția cazurilor în care prejudiciul a apărut ca urmare a unei intenții sau a unei neglijențe grave.
8.4. ZoL.md nu este responsabil pentru daunele cauzate Clientului datorită:
8.4.1. o întrerupere a alimentării cu energie independentă de ZoL.md.
8.4.2. daune la liniile de comunicare (inclusiv cele care aparțin societății care furnizează servicii de schimb de date) care nu sunt sub controlul ZoL.md.
8.4.3. pentru exactitatea sau legitimitatea paginii ZoL.md dezvăluite sau către terțe părți, inclusiv publicului, informații de la Client atunci când utilizează Serviciul.
8.4.4. Atacuri pe Internet.
8.4.5. Neconformitatea Serviciului cu nevoile Clientului.
8.5. Neîndeplinirea sau neîndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din acord nu este considerată o încălcare a obligațiilor de către parte, în cazul în care circumstanțele sunt circumstanțe a căror apariție nu a prevăzut părțile și care nu le-a putut prevedea la semnarea acordului (forța majoră). O parte a cărei îndeplinire a obligațiilor contractuale este împiedicată de forța majoră informează de îndată cealaltă parte.
8.6. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din acord nu conduce la răspunderea părții, dacă aceasta a rezultat în mod inevitabil din îndeplinirea obligațiilor care decurg din lege.

Cum, când și ce informații colectăm și cum le folosim

Compania colectează informații personale despre dvs. (date personale) ori de câte ori le indicați pe site, le trimiteți prin e-mail sau le comunicați personal. Prin trimiterea datelor dvs. personale către companie, sunteți de acord cu termenii de aici. În conformitate cu legislația în vigoare și cu Politica de confidențialitate ZoL.md, puteți modifica, actualiza sau solicita eliminarea oricând.

Atunci când vă înregistrați pe site, plasați o comandă, completați profilul Profilului Participantului la ZoL.md sau alte documente, inclusiv în magazinul online, puteți să furnizați următoarele informații:

• Prenume, Nume.
• Datele documentului care vă certifică identitatea.
• Contactați numărul de telefon și adresa de e-mail unde vă putem contacta.
• Conectați-vă și parola pe care o veți utiliza pentru a accesa resursele Internet ale Companiei.
• Informații despre adresa de livrare a comenzii dvs.
• Data nașterii și sexul.

Compania colectează, de asemenea, câteva informații statistice, de exemplu:

• Adresa IP a utilizatorului.
• Tip de browser.
• Data, ora și numărul de vizite.
• Adresa site-ului din care utilizatorul a navigat pe site-ul companiei ZoL.md.
• Detalii despre locație.
• Informații despre paginile vizitate, despre vizionarea bannerelor publicitare.
• Informații furnizate de browserul dvs. (tipul dispozitivului, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare etc.).

9. PROCESAREA DATELOR PERSONALE

9.1. Persoana fizică Client și Utilizatorul confirmă prin prezenta că sunt de acord cu ZoL.md să proceseze datele pe care le-au transmis la ZoL.md la încheierea Acordurilor sau care sunt altfel acumulate în legătură cu Clientul Individual în timpul utilizării Serviciilor.
9.2. ZoL.md are dreptul de a utiliza datele cu caracter personal pentru furnizarea și dezvoltarea Serviciilor, precum și pentru protejarea drepturilor sale încălcate sau contestate, inclusiv ZoL.md are dreptul de a transfera date cu caracter personal companiilor implicate în colectarea datoriilor și care reflectă dificultățile de plată ale persoanelor fizice.

10. CONFIDENȚIALITATE

10.1. Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea oricăror informații referitoare la cealaltă parte, inclusiv un secret comercial care le-a devenit cunoscut în legătură cu încheierea și executarea Contractelor și a căror divulgare către public sau terților poate dăuna în vreun fel celeilalte părți, cu excepția informațiilor destinate publicului, nu este în general cunoscută sau poate fi confidențială în esență .
10.2. Obligația specificată în clauza (10.1) este valabilă pe o perioadă nedeterminată și după terminarea acordului.

Ce garantam:

ZoL.md este responsabil pentru confidențialitatea utilizatorilor și respectă confidențialitatea fiecărui utilizator al site-ului. Compania ZoL.md garantează că nici o informație primită de la dvs. nu va fi furnizată în niciun caz terților fără consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația actuală a țării. Societatea ZoL.md garantează că datele personale transmise de dvs. vor fi prelucrate în strictă conformitate cu legislația în vigoare.

11. ANUNȚURILE

11.1. Toate notificările relevante din punct de vedere juridic între părți trebuie să fie prezentate în formă scrisă și reproductibilă și sunt considerate a fi transferate celeilalte părți dacă a trecut una (1) zi lucrătoare după plecarea lor către cealaltă parte. Notificările furnizate Clientului, dacă există, sunt trimise, de asemenea, Utilizatorului autorizat pentru administrarea tehnică a Serviciului respectiv.
11.2. Înainte de a primi notificarea privind schimbarea lor, datele de contact ale părților sunt considerate datele transferate celeilalte părți în timpul încheierii contractului. Detaliile de contact valide ale Clientului sunt înregistrate în sistemul ZoL.md.
11.3. Ea se angajează să notifice imediat celeilalte părți în scris, în scris, despre modificările aduse detaliilor de contact ale părții (numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail etc.). Informațiile transmise în baza acordului sunt considerate primite de către parte în conformitate cu alineatul (11.1). Clientul poate reflecta modificările corespunzătoare din sistemul ZoL.md.

12. TERMENUL, MODIFICAREA ȘI ÎNCHEIEREA ACORDULUI

12.1. Contractele se încheie pe o perioadă nedeterminată, iar cerința unei durate minime nu se aplică acestora, cu excepția cazului în care condițiile generale sau speciale ale Serviciului implică altfel. Contractul pe termen se încheie la expirare.
12.2. ZoL.md are dreptul de a modifica toate Documentele de Contract, informând Clienții implicați în cel puțin treizeci (30) de zile calendaristice. ZoL.md aplică acest drept, în primul rând, dacă o astfel de necesitate apare din modificarea legislației (inclusiv modificarea echilibrului obligațiilor contractuale), practicile judiciare, dezvoltarea tehnologiei, modificările tehnologice sau organizaționale ale activităților ZoL.md. O parte care nu este de acord cu modificarea de către ZoL.md a Documentelor Contractului (inclusiv lista de prețuri) are dreptul de a se retrage din Contract, informându-l în termen de două (2) săptămâni, cu excepția cazurilor în care modificările sunt favorabile pentru acesta sau modificările Lista de prețuri nu este pusă în aplicare până la sfârșitul mandatului serviciului de urgență.
12.3. Dacă nu se prevede altfel în acord (inclusiv condițiile generale și speciale ale Serviciului), fiecare dintre părți are dreptul să se retragă din acord fără a prezenta motive, informând cealaltă parte cu privire la aceasta cu treizeci (30) de zile calendaristice în avans. În cazul în care Serviciul este urgent, Clientul poate anula în mod obișnuit Contractul, care stă la baza acestui Serviciu, dar ZoL.md nu rambursează taxa pe care Clientul la plătit ZoL.md pentru Serviciul corespunzător înainte de expirarea perioadei convenite.
12.4. ZoL.md are dreptul să rezilieze Acordul Utilizator fără o notificare prealabilă după trei (3) luni de la reziliere din orice motiv al ultimului Contract de Service valabil, cu excepția cazului în care Utilizatorul este administratorul tehnic al Serviciului altui Client.
12.5. ZoL.md are dreptul să anuleze un acord unilateral fără o perioadă de preaviz, informând cealaltă parte dacă cealaltă parte încalcă în mod semnificativ termenii oricărui acord, în primul rând:
12.5.1. Întârzie plata pentru Serviciu pentru mai mult de o (1) lună.
12.5.2. Încălcă orice cerințe stabilite prin acte juridice sau alte condiții din acord și nu oprește imediat încălcarea la primirea cerinței ZoL.md relevante sau încălcarea este atât de gravă (de exemplu, acțiuni deliberate de a afecta serviciile ZoL.md) că este imposibil să se aștepte executarea ulterioară De tratate.
12.6. Odată cu încheierea Acordului de utilizare, toate acordurile de servicii aferente sunt încheiate, iar utilizatorul își pierde dreptul și posibilitatea de a utiliza orice serviciu ZoL.md sau de a fi administrator tehnic al Serviciului altui client.

13. DISPOZIȚII TRANZITORII

13.1. Condițiile actuale devin efective 20-04-2007.
13.2. Atunci când continuă să utilizeze Serviciile, se consideră că Clientul este de acord cu Documentele Acordului modificat.
13.3. Logurile și codurile de autorizare ale clienților ZoL.md existenți sunt considerați conectări utilizator care permit intrarea în sistem. Când vă înregistrați pentru prima dată în sistem, Clientului i se solicită să citească și să accepte Acordul de utilizare, Termenii generali modificați și alte condiții aplicate în conformitate cu Serviciile sale.

Informații privind garanțiile de confidențialitate atunci când se utilizează carduri bancare de plată:

Compania ZoL.md atrage atenția asupra faptului că, atunci când efectuați plăți utilizând carduri bancare de plată, garanția procesării plăților, inclusiv plățile prin Internet, este garantată de băncile partenere. Toate resursele băncilor partenere respectă standardele de securitate PCI DSS, au toate permisiunile și certificatele necesare. La efectuarea plăților, informațiile personale pe care le furnizați (nume, adresă, telefon, e-mail, numărul cardului bancar) sunt confidențiale și nu sunt supuse dezvăluirii în nici un caz. Aceste informații nu sunt stocate pe serverul Web al companiei și sunt furnizate numai băncii partenere. Nicio informație despre plăți, cu excepția notificării plății, nu este transmisă de băncile partenere ale Companiei. Atunci când se transferă informații, se utilizează tehnologii speciale pentru a asigura plățile prin card online, prelucrarea datelor se efectuează pe un server securizat de înaltă tehnologie al companiei de procesare.